Czym jest koperciarka?

Koperciarka to inna nazwa na kopertownice.